6 việc nên làm để hết tắc đường ở Việt Nam

6 việc nên làm để hết tắc đường ở Việt Nam

Thứ năm , 28/11/2023 | 21:06

Đặc thù giao thông mỗi thành phố là khác nhau, nên giải pháp cần cụ thể chi tiết mới có thể hiệu quả.