Một Ford và một vấn đề nhỏ

Một Ford và một vấn đề nhỏ

Thứ ba , 22/02/2024 | 10:36

Nếu lãnh đạo thương hiệu Oval màu xanh nghĩ rằng kế hoạch chiếc xe toàn cầu Một Ford là đủ để mang họ ra khỏi những rắc rối từ những cuộc khủng hoảng liên tiếp thì có lẽ họ nên xem xét...

  • Một Ford và một vấn đề nhỏ

    Một Ford và một vấn đề nhỏ

    Nếu lãnh đạo thương hiệu Oval màu xanh nghĩ rằng kế hoạch chiếc xe toàn cầu Một Ford là đủ để mang họ ra khỏi những rắc rối từ những cuộc khủng hoảng liên tiếp thì có lẽ họ nên xem xét...

    30/10/2012