Thị trường xe máy điện trầm lắng sau ngày 1-6

Thị trường xe máy điện trầm lắng sau ngày 1-6

Thứ năm , 28/11/2023 | 20:02

Từ ngày 1-6 tất cả xe máy điện phải đăng ký biển số theo quy định tại thông tư số 15/2014/TT-BCA của Bộ Công an. Trước việc phải đăng ký này và những khó khăn phát sinh khi đăng ký khiến thị trường...