Honda Accord vs Toyota Camry: “Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng?”

Honda Accord vs Toyota Camry: “Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng?”

Thứ năm , 26/05/2020 | 01:18

Nếu áp dụng câu chuyện kinh điển về cuộc đấu trí giữa 2 nhân vật của Tam Quốc Diễn Nghĩa vào trong lĩnh vực xe hơi tại thị trường Mỹ thì cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Honda Accord và Toyota Camry...