Toyota Fortuner 2017 có giá bán từ 981 triệu đồng tại Việt Nam

Toyota Fortuner 2017 có giá bán từ 981 triệu đồng tại Việt Nam

Thứ năm , 15/09/2019 | 16:52

Toyota Fortuner 2017 chính thức được công bố tại Việt Nam với 3 mức giá tương ứng 3 phiên bản khác nhau, từ 981 triệu đồng đến 1,308 tỷ đồng.