Toyota Việt Nam có thêm đại lý tại Nha Trang

Toyota Việt Nam có thêm đại lý tại Nha Trang

Thứ sáu , 22/03/2023 | 19:27

Sau 6 tháng hoạt động như một Trạm Dịch Vụ Ủy Quyền Toyota (TASS) theo mô hình 2S (Service – Dịch vụ và Spare parts – Phụ tùng chính hãng), Toyota Nha Trang đã được chính thức được bổ sung thêm hoạt...

  • Toyota Việt Nam có thêm đại lý tại Nha Trang

    Toyota Việt Nam có thêm đại lý tại Nha Trang

    Sau 6 tháng hoạt động như một Trạm Dịch Vụ Ủy Quyền Toyota (TASS) theo mô hình 2S (Service – Dịch vụ và Spare parts – Phụ tùng chính hãng), Toyota Nha Trang đã được chính thức được bổ sung thêm hoạt...

    26/04/2013