Ngày 4 hành trình Bắc Lào: Rong chơi ở Vang Viêng

Ngày 4 hành trình Bắc Lào: Rong chơi ở Vang Viêng

Thứ tư , 25/02/2021 | 09:16

Chúng tôi khởi hành muộn lên Vang Viêng vì một sự cố ở thủ đô Viêng Chăn. Đó là một nỗi xấu hổ thay vì buồn bã. Nhưng thôi, bù lại, chúng tôi đã có một ngày tuyệt vời ở Vang...

  • Ngày 4 hành trình Bắc Lào: Rong chơi ở Vang Viêng

    Ngày 4 hành trình Bắc Lào: Rong chơi ở Vang Viêng

    Chúng tôi khởi hành muộn lên Vang Viêng vì một sự cố ở thủ đô Viêng Chăn. Đó là một nỗi xấu hổ thay vì buồn bã. Nhưng thôi, bù lại, chúng tôi đã có một ngày tuyệt vời ở Vang...

    16/04/2014