Hiểu thế nào về Platform của một chiếc ô tô?

Hiểu thế nào về Platform của một chiếc ô tô?

Chủ nhật , 06/04/2020 | 23:58

Platform có thể hiểu là cấu trúc sơ bộ của một chiếc ô tô. Việc chia sẻ, mua bán Platform xảy ra hàng ngày, mọi lúc mọi nơi.