Lái thử Vinfast VF 7 - Cảm giác "PHÊ", sướng hơn nhiều so với xe xăng cùng tầm tiền

Lái thử Vinfast VF 7 - Cảm giác "PHÊ", sướng hơn nhiều so với xe xăng cùng tầm tiền

Thứ sáu , 11/12/2023 | 10:36

Lái thử Vinfast VF 7 - Cảm giác "PHÊ", sướng hơn nhiều so với xe xăng cùng tầm tiền!