Volkswagen Teramont X Luxury 1,998 tỷ - SUV Đức qua bàn tay người Trung Quốc sẽ thế nào?

Volkswagen Teramont X Luxury 1,998 tỷ - SUV Đức qua bàn tay người Trung Quốc sẽ thế nào?

Thứ sáu , 22/06/2024 | 07:36

Volkswagen Teramont X Luxury 1,998 tỷ - SUV Đức qua bàn tay người Trung Quốc sẽ thế nào?