Honda tuyên dương các HEAD xuất sắc trong hoạt động đào tạo LXAT quý II/2019

Honda tuyên dương các HEAD xuất sắc trong hoạt động đào tạo LXAT quý II/2019

Thứ bảy , 24/07/2019 | 14:19

Với sự tích cực triển khai các chương trình, chỉ trong ba tháng 4, 5, 6 năm 2019, hoạt động lái xe an toàn (LXAT) của Honda Việt Nam và các HEAD thực sự sôi nổi với sự gia tăng mạnh mẽ cả về số lượng...