Đánh giá Honda Accord Hybrid 2018: Xuất sắc cùng công nghệ hybrid

Đánh giá Honda Accord Hybrid 2018: Xuất sắc cùng công nghệ hybrid

Thứ hai , 23/04/2019 | 19:02

Chỉ cần những mẫu xe xuất sắc như Honda Accord Hybrid còn tồn tại, thì dòng xe hybrid truyền thống vẫn có một chỗ đứng xứng đáng trên thị trường.