Bộ 3 PKL Honda CBR500R, CB500X và CB500F phiên bản mới có gì đặc biệt?

Bộ 3 PKL Honda CBR500R, CB500X và CB500F phiên bản mới có gì đặc biệt?

Thứ ba , 18/07/2024 | 08:30

Bộ 3 PKL Honda CBR500R, CB500X và CB500F phiên bản mới có gì đặc biệt?