Trải nghiệm Kia Morning 2021 - Nâng cấp có đủ hấp dẫn?

Trải nghiệm Kia Morning 2021 - Nâng cấp có đủ hấp dẫn?

Thứ hai , 29/02/2024 | 17:50

Kia Morning 2021 có sự nâng cấp nhẹ về nội thất và ngoại thất, đi kèm giá bán từ 439 triệu đồng.