ZIS-101 – Chiếc xe sang đầu tiên của Liên Xô

ZIS-101 – Chiếc xe sang đầu tiên của Liên Xô

Thứ sáu , 18/01/2020 | 08:50

Khoảng nửa đầu thế kỉ trước, Liên Xô (nay là Nga) là một quốc gia có khả năng cung cấp các loại xe hơi sang trọng dành cho các quan chức cao cấp trong nhiều Chính phủ. Trong đó, ZIS-101 là một loại...

  • ZIS-101 – Chiếc xe sang đầu tiên của Liên Xô

    ZIS-101 – Chiếc xe sang đầu tiên của Liên Xô 1

    Khoảng nửa đầu thế kỉ trước, Liên Xô (nay là Nga) là một quốc gia có khả năng cung cấp các loại xe hơi sang trọng dành cho các quan chức cao cấp trong nhiều Chính phủ. Trong đó, ZIS-101 là một loại...

    20/07/2012