12:06  | 

Lại tăng thuế một số loại ôtô nhập khẩu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 63/2012/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số mặt hàng. Trong đó, một số loại ôtô có mức thuế suất tăng từ 4 đến 5%.

Cụ thể, một số mặt hàng thuộc nhóm 8702, 8703, 8704, 8708 và 8716 trong các biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt quy định tại Thông tư 20/2012/TT-BTC, Thông tư 21/2012/TT-BTC và Thông tư 44/2012/TT-BTC .được điều chỉnh lại với mức thuế suất tăng.

Trong đó, mức tăng cao nhất ở một số mặt hàng thuộc mã 8703 như xe cứu thương, xe ôtô có nội thất được thiết kế như căn hộ, xe bốn bánh chủ động với thuế suất được điều chỉnh từ 4 - 5% lên 78%.

Xe cứu thương nhập khẩu với thuế suất được điều chỉnh tăng từ 4 - 5%

Các mặt hàng thuộc mã 8702 như xe ôtô (không bao gồm xe khách, xe buýt, mini buýt hoặc xe van), xe buýt, mini buýt có tổng trọng lượng có tải tối đa từ 6 tấn nhưng không quá 18 tấn..., thuế suất tăng từ 5% lên 70%. Ngoài ra, thuế suất của một số bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ thuộc các nhóm 8701 đến 8705 (mã hàng 8708), các loại xe khác (mã hàng 8716) được điều chỉnh tăng so với biểu thuế hiện hành…

Các mức thuế suất nêu trên được áp dụng từ ngày 7/5/2012.

Thế Đạt (Theo PL&XH)

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm