06:50  | 

Những thông điệp chúc mừng năm mới ấn tượng bằng ảnh xe

Những tên tuổi lớn trong làng xe hơi như Porsche, Pagani, Aston Martin, McLaren, Jaguar và Lamborghini đã đăng tải những thông điệp chúc mừng năm mới bằng hình ảnh ấn tượng.

Những thông điệp chúc mừng năm mới ấn tượng bằng ảnh xe Happy-New-Year-8.jpgLamborghini

Những thông điệp chúc mừng năm mới ấn tượng bằng ảnh xe happy-new-year-4.jpgMcLaren

Những thông điệp chúc mừng năm mới ấn tượng bằng ảnh xe happy-new-year-1.jpgPagani

Những thông điệp chúc mừng năm mới ấn tượng bằng ảnh xe happy-new-year-2.jpgAston Martin
Những thông điệp chúc mừng năm mới ấn tượng bằng ảnh xe happy-new-year-6.jpgJaguar

Những thông điệp chúc mừng năm mới ấn tượng bằng ảnh xe Happy-New-Year-5.jpgPorsche

Thu Hiền (TTTĐ) 

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm