Aston Martin là nạn nhân tiếp theo của Covid-19

Aston Martin là nạn nhân tiếp theo của Covid-19

Thứ tư , 02/04/2020 | 11:02

Aston Martin đã xác nhận việc đình chỉ tạm thời tất cả các hoạt động sản xuất tại các nhà máy ở Anh, phù hợp với hướng dẫn mới nhất của chính phủ Anh về cuộc chiến chống lại...