Aston Martin DBX 2025: Nâng cấp nội thất, chỉ bán bản DBX707

Aston Martin DBX 2025: Nâng cấp nội thất, chỉ bán bản DBX707

Thứ ba , 28/05/2024 | 01:39

Nội thất của Aston Martin DBX707 sẽ có cụm thông tin giải trí mới, đồng hồ hiển thị mới và hàng loạt tùy chọn nội thất.