Các HEAD Honda tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động LXAT

Honda Việt Nam vừa thông báo tên các HEAD xuất sắc nhất Quý III năm 2017 trong hoạt động LXAT.

Honda Việt Nam (HVN) luôn tiên phong trong việc triển khai mạnh mẽ các hoạt động hướng dẫn lái xe an toàn (LXAT) cho mọi người dân tham gia giao thông an toàn.

Các HEAD Honda tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động LXAT anh-vu-hoang-le.jpg

HVN đã phối hợp cùng 750 Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc thường xuyên thực hiện hàng loạt các chương trình tuyên truyền và hướng dẫn LXAT trên khắp các địa phương của cả nước. Nhằm ghi nhận những đóng góp của các cửa hàng trong hoạt động đào tạo LXAT, Honda Việt Nam đã tuyên dương các HEAD có hoạt động tích cực nhất của quý III năm 2017 tại 3 miền Bắc – Trung - Nam.

Theo đó, trong Quý III, đã có 1.037 chương trình (tăng 24% so với Quý II) được tổ chức cho 174.039 học viên cả nước. Trong tổng số 507 HEAD tham gia các hoạt động LXAT thì dường như hoạt động của các HEAD phía Nam vẫn có phần sôi nổi hơn cả với 458 chương trình (chiếm 44%) với 67.329 học viên (chiếm 39%). Trong khi đó, tại miền Bắc, có 341 chương trình (chiếm 33%) được tổ chức cho 64.786 khách hàng (chiếm 37%) và tại miền Trung, có 238 chương trình (chiếm 23%) được tổ chức cho 41.924 người (chiếm 24%).

Các HEAD Honda tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động LXAT anh-tan-kieu.jpg

Tại khu vực phía Bắc, HEAD Vũ Hoàng Lê tại Hà Nội là HEAD có hoạt động LXAT tích cực nhất quý III với 14 chương trình cho 4.288 khách hàng và học sinh, sinh viên. Tại miền Trung, HEAD Tâm Anh 2 thuộc tỉnh Lâm Đồng tiếp tục nhất quý với 24 chương trình cho 3.426 Đoàn viên thanh niên, học sinh trung học phổ thông và người dân địa phương. Xuất sắc nhất quý III/2017 tại khu vực phía Nam là HEAD Tân Kiều thuộc tỉnh Long An khi triển khai 18 chương trình cho gần 1.000 khách hàng.

hath-iq (forum.autodaily.vn)