Honda Việt Nam khánh thành Trung tâm đào tạo ATGT thứ hai tại TP.HCM

Honda Việt Nam khánh thành Trung tâm đào tạo ATGT thứ hai tại TP.HCM

Thứ năm , 15/06/2024 | 21:52

Ngày 20/03/2024, Công ty Honda Việt Nam (HVN) chính thức khánh thành Trung tâm đào tạo An toàn giao thông thứ hai tại đường Man Thiện, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí...