08:12  | 

Ảnh chi tiết Honda PCX 150 2018

Mẫu xe tay ga Honda PCX 2018 nổi bật với thiết kế sắc sảo, cảm giác lái nhẹ nhàng và động cơ eSP 150 phân khối mới.

Ảnh chi tiết Honda PCX 150 2018 honda-pcx-150-2018-autodaily-01-1.jpg

Ảnh chi tiết Honda PCX 150 2018 honda-pcx-150-2018-autodaily-02.jpg

Ảnh chi tiết Honda PCX 150 2018 honda-pcx-150-2018-autodaily-03-1.jpg

Ảnh chi tiết Honda PCX 150 2018 honda-pcx-150-2018-autodaily-04.jpg

Ảnh chi tiết Honda PCX 150 2018 honda-pcx-150-2018-autodaily-05.jpg

Ảnh chi tiết Honda PCX 150 2018 honda-pcx-150-2018-autodaily-06-1.jpg

Ảnh chi tiết Honda PCX 150 2018 honda-pcx-150-2018-autodaily-07.jpg

Ảnh chi tiết Honda PCX 150 2018 honda-pcx-150-2018-autodaily-08.jpg

Ảnh chi tiết Honda PCX 150 2018 honda-pcx-150-2018-autodaily-09.jpg

Ảnh chi tiết Honda PCX 150 2018 honda-pcx-150-2018-autodaily-010-1.jpg

Ảnh chi tiết Honda PCX 150 2018 honda-pcx-150-2018-autodaily-011.jpg

Ảnh chi tiết Honda PCX 150 2018 honda-pcx-150-2018-autodaily-012.jpg

Ảnh chi tiết Honda PCX 150 2018 honda-pcx-150-2018-autodaily-013.jpg

Ảnh chi tiết Honda PCX 150 2018 honda-pcx-150-2018-autodaily-014.jpg

Ảnh chi tiết Honda PCX 150 2018 honda-pcx-150-2018-autodaily-015.jpg

Ảnh chi tiết Honda PCX 150 2018 honda-pcx-150-2018-autodaily-016.jpg

Ảnh chi tiết Honda PCX 150 2018 honda-pcx-150-2018-autodaily-017.jpg

Ảnh chi tiết Honda PCX 150 2018 honda-pcx-150-2018-autodaily-018-1.jpg

Ảnh chi tiết Honda PCX 150 2018 honda-pcx-150-2018-autodaily-019.jpg

Ảnh chi tiết Honda PCX 150 2018 honda-pcx-150-2018-autodaily-020-1.jpg

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm