09:29  | 

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach Pullman 2019

Sau khi nâng cấp S-Class tháng trước, Mercedes-Maybach tập trung sự chú ý vào phiên bản trục cơ sở kéo dài Pullman.

2019-mercedes-maybach-pullman-1-1.jpg

2019-mercedes-maybach-pullman-2.jpg

2019-mercedes-maybach-pullman-3.jpg

2019-mercedes-maybach-pullman-4.jpg

2019-mercedes-maybach-pullman-5-1.jpg

2019-mercedes-maybach-pullman-6.jpg

2019-mercedes-maybach-pullman-7.jpg

2019-mercedes-maybach-pullman-8.jpg

2019-mercedes-maybach-pullman-9.jpg

2019-mercedes-maybach-pullman-10.jpg

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm