Bảng giá các mẫu xe Mercedes-Benz tháng 4/2018

Bảng giá của các mẫu xe Mercedes-Benz trên toàn lãnh thổ Việt Nam đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% (VAT) trong tháng 4/2018.

Bảng giá các mẫu xe Mercedes-Benz tháng 4/2018 mercedes-benz-thang4.jpg

NhonVT (forum.autodaily.vn)