Bảng giá các mẫu xe Chevrolet tháng 6/2018

Bảng giá của của các mẫu xe Chevrolet trên toàn lãnh thổ Việt Nam đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% (VAT) trong tháng 6/2018.

Bảng giá các mẫu xe Chevrolet tháng 6/2018 chevrolet-thang6-1.jpgBảng giá các mẫu xe Chevrolet tháng 6/2018 chevrolet-thang6-2.jpg

NhonVT (forum.autodaily.vn)