Ảnh chi tiết Kawasaki Ninja H2 SX

Kawasaki Ninja H2 SX vừa về Việt Nam sử dụng khối động cơ siêu nạp tương tự người anh em H2 và siêu mô tô H2R, cho công suất tối đa 207 mã lực.

Ảnh chi tiết Kawasaki Ninja H2 SX kawasaki-ninja-h2-sx-35.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Ninja H2 SX kawasaki-ninja-h2-sx-9.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Ninja H2 SX kawasaki-ninja-h2-sx-11.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Ninja H2 SX kawasaki-ninja-h2-sx-10.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Ninja H2 SX kawasaki-ninja-h2-sx-8.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Ninja H2 SX kawasaki-ninja-h2-sx-6.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Ninja H2 SX kawasaki-ninja-h2-sx-7.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Ninja H2 SX kawasaki-ninja-h2-sx-36.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Ninja H2 SX kawasaki-ninja-h2-sx-1.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Ninja H2 SX kawasaki-ninja-h2-sx-16.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Ninja H2 SX kawasaki-ninja-h2-sx-24.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Ninja H2 SX kawasaki-ninja-h2-sx-22.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Ninja H2 SX kawasaki-ninja-h2-sx-23.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Ninja H2 SX kawasaki-ninja-h2-sx-30.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Ninja H2 SX kawasaki-ninja-h2-sx-14.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Ninja H2 SX kawasaki-ninja-h2-sx-25.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Ninja H2 SX kawasaki-ninja-h2-sx-21.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Ninja H2 SX kawasaki-ninja-h2-sx-15.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Ninja H2 SX kawasaki-ninja-h2-sx-17.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Ninja H2 SX kawasaki-ninja-h2-sx-12.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Ninja H2 SX kawasaki-ninja-h2-sx-18.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Ninja H2 SX kawasaki-ninja-h2-sx-27.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Ninja H2 SX kawasaki-ninja-h2-sx-19.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Ninja H2 SX kawasaki-ninja-h2-sx-20.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Ninja H2 SX kawasaki-ninja-h2-sx-29.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Ninja H2 SX kawasaki-ninja-h2-sx-34.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Ninja H2 SX kawasaki-ninja-h2-sx-33.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Ninja H2 SX kawasaki-ninja-h2-sx-32.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Ninja H2 SX kawasaki-ninja-h2-sx-31.jpgẢnh: Thành Nhơn