08:32  | 

Ảnh chi tiết Kawasaki W250 SE

Kawasaki W250 SE được một nhà nhập khẩu tư nhân tại Sài Gòn nhập khẩu về với mức giá hơn 170 triệu đồng.

kawasaki-w250-se-2018-25.jpgkawasaki-w250-se-2018-6.jpgkawasaki-w250-se-2018-9.jpgkawasaki-w250-se-2018-15.jpgkawasaki-w250-se-2018-18.jpgkawasaki-w250-se-2018-17.jpgkawasaki-w250-se-2018-11.jpgkawasaki-w250-se-2018-19.jpgkawasaki-w250-se-2018-4.jpgkawasaki-w250-se-2018-13.jpgkawasaki-w250-se-2018-14.jpgkawasaki-w250-se-2018-26.jpgkawasaki-w250-se-2018-12.jpgkawasaki-w250-se-2018-1.jpgkawasaki-w250-se-2018-23.jpgkawasaki-w250-se-2018-22.jpgkawasaki-w250-se-2018-7.jpgkawasaki-w250-se-2018-28.jpgkawasaki-w250-se-2018-8.jpgkawasaki-w250-se-2018-29.jpgẢnh: Thành Nhơn

Ý kiến đánh giá (1)


Có thể bạn quan tâm