10:32  | 

Ảnh chi tiết Kawasaki Z900 ABS 2019

So với “người tiền nhiệm”, phiên bản 2019 của mẫu naked-bike Z900 ABS được bổ sung thêm màu mới, thiết kế và động cơ không thay đổi.

kawasaki-z900-abs-2019-1.jpgkawasaki-z900-abs-2019-31.jpgkawasaki-z900-abs-2019-30.jpgkawasaki-z900-abs-2019-23.jpgkawasaki-z900-abs-2019-20.jpgkawasaki-z900-abs-2019-24.jpgkawasaki-z900-abs-2019-27.jpgkawasaki-z900-abs-2019-26.jpgkawasaki-z900-abs-2019-29.jpgkawasaki-z900-abs-2019-33.jpgkawasaki-z900-abs-2019-28.jpgkawasaki-z900-abs-2019-32.jpgkawasaki-z900-abs-2019-17.jpgkawasaki-z900-abs-2019-11.jpgkawasaki-z900-abs-2019-15.jpgkawasaki-z900-abs-2019-13.jpgkawasaki-z900-abs-2019-4.jpgkawasaki-z900-abs-2019-5.jpgkawasaki-z900-abs-2019-6.jpgkawasaki-z900-abs-2019-7.jpgkawasaki-z900-abs-2019-8.jpgkawasaki-z900-abs-2019-9.jpgkawasaki-z900-abs-2019-16.jpgkawasaki-z900-abs-2019-14.jpgkawasaki-z900-abs-2019-3.jpgkawasaki-z900-abs-2019-12.jpgkawasaki-z900-abs-2019-10.jpgẢnh: Thành Nhơn

Tags:

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm