10:32  | 

Ảnh chi tiết Kawasaki Z900 ABS 2019

So với “người tiền nhiệm”, phiên bản 2019 của mẫu naked-bike Z900 ABS được bổ sung thêm màu mới, thiết kế và động cơ không thay đổi.

Ảnh chi tiết Kawasaki Z900 ABS 2019 kawasaki-z900-abs-2019-1.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Z900 ABS 2019 kawasaki-z900-abs-2019-31.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Z900 ABS 2019 kawasaki-z900-abs-2019-30.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Z900 ABS 2019 kawasaki-z900-abs-2019-23.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Z900 ABS 2019 kawasaki-z900-abs-2019-20.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Z900 ABS 2019 kawasaki-z900-abs-2019-24.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Z900 ABS 2019 kawasaki-z900-abs-2019-27.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Z900 ABS 2019 kawasaki-z900-abs-2019-26.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Z900 ABS 2019 kawasaki-z900-abs-2019-29.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Z900 ABS 2019 kawasaki-z900-abs-2019-33.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Z900 ABS 2019 kawasaki-z900-abs-2019-28.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Z900 ABS 2019 kawasaki-z900-abs-2019-32.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Z900 ABS 2019 kawasaki-z900-abs-2019-17.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Z900 ABS 2019 kawasaki-z900-abs-2019-11.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Z900 ABS 2019 kawasaki-z900-abs-2019-15.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Z900 ABS 2019 kawasaki-z900-abs-2019-13.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Z900 ABS 2019 kawasaki-z900-abs-2019-4.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Z900 ABS 2019 kawasaki-z900-abs-2019-5.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Z900 ABS 2019 kawasaki-z900-abs-2019-6.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Z900 ABS 2019 kawasaki-z900-abs-2019-7.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Z900 ABS 2019 kawasaki-z900-abs-2019-8.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Z900 ABS 2019 kawasaki-z900-abs-2019-9.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Z900 ABS 2019 kawasaki-z900-abs-2019-16.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Z900 ABS 2019 kawasaki-z900-abs-2019-14.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Z900 ABS 2019 kawasaki-z900-abs-2019-3.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Z900 ABS 2019 kawasaki-z900-abs-2019-12.jpgẢnh chi tiết Kawasaki Z900 ABS 2019 kawasaki-z900-abs-2019-10.jpgẢnh: Thành Nhơn

Tags: Kawasaki

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm