Ảnh chi tiết Cadillac CT5 2020

Cadillac CT5 2020 vừa trình làng được xem là đối thủ sừng sỏ với BMW 5-Series hay Audi A6.

Ảnh chi tiết Cadillac CT5 2020 cadillac-ct5-2020-04-2.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac CT5 2020 cadillac-ct5-2020-08.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac CT5 2020 cadillac-ct5-2020-06.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac CT5 2020 cadillac-ct5-2020-09.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac CT5 2020 cadillac-ct5-2020-013-1.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac CT5 2020 cadillac-ct5-2020-014.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac CT5 2020 cadillac-ct5-2020-018.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac CT5 2020 cadillac-ct5-2020-020-1.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac CT5 2020 cadillac-ct5-2020-016.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac CT5 2020 cadillac-ct5-2020-03.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac CT5 2020 cadillac-ct5-2020-05.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac CT5 2020 cadillac-ct5-2020-07.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac CT5 2020 cadillac-ct5-2020-010.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac CT5 2020 cadillac-ct5-2020-012.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac CT5 2020 cadillac-ct5-2020-015.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac CT5 2020 cadillac-ct5-2020-019.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac CT5 2020 cadillac-ct5-2020-017.jpg

Ảnh: Cadillac