09:17  | 

Nhiếp ảnh gia mê Vespa: 30 năm dành trọn tình yêu cho "chú ong bầu"

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hải Đông dành trọn tình yêu cho "chú ong bầu" Vespa gần 30 năm qua.

4banhteam (forum.autodaily.vn)

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm