Nhiếp ảnh gia mê Vespa: 30 năm dành trọn tình yêu cho "chú ong bầu"

Nhiếp ảnh gia mê Vespa: 30 năm dành trọn tình yêu cho "chú ong bầu"

Chủ nhật , 21/05/2019 | 07:49

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hải Đông dành trọn tình yêu cho "chú ong bầu" Vespa gần 30 năm qua.