10:00  | 

Thử hệ thống kiểm soát hành trình trên Ford Ranger

Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động Adaptive Cruiser Control trên Ford Ranger có khả năng cảnh báo và tự động giảm tốc khi khoảng cách với xe phía trước nhỏ hơn cho phép.

4banhteam (forum.autodaily.vn)

Tags:

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm