Chạy thử VINFAST FADIL 6 túi khí - Lái rất ngon?

Khách hàng bắt đầu có cơ hội trải nghiệm mẫu VinFast Fadil từ hôm nay và dự kiến xe đến tay người dùng trong tháng 6 này.

4banhteam (forum.autodaily.vn)