15:15  | 

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng

So với Honda Winner thế hệ thứ nhất, Winner X đã được hãng xe Nhật lột xác về thiết kế cũng như bổ sung những công nghệ hiện đại mà đối thủ trực tiếp không có, hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc lật đổ vĩ đại.

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1473-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1488-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1484-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1483-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1480-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1435-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1425-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1420-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1406-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1396-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1383-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1378-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1373-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1371-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1368-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1365-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1364-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1361-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1359-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1349-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1343-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1340-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1339-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1331-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1329-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1320-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1318-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1314-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1305-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1300-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1296-copy.jpg

Ảnh chi tiết Honda Winner X ABS 2019 giá 49 triệu đồng dsc-1290-copy.jpg
Ảnh: Tới Nguyễn (Forum.autodaily.vn)

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm