Những HEAD xuất sắc nhất trong hoạt động đào tạo LXAT tháng 6/2020 và Quý II/2020

Với sự tích cực triển khai các chương trình, chỉ trong 2 tháng 5, 6 năm 2020, hoạt động LXAT của HVN và các HEAD thực sự sôi nổi với sự gia tăng mạnh mẽ cả về số lượng chương trình và số học viên được đào tạo.

Theo đó, trong Quý II, đã có 848 chương trình được tổ chức cho 169.545 học viên cả nước. Con số ghi nhận tại mỗi vùng miền là 271 chương trình (chiếm 32%) tại các HEAD khu vực miền Bắc, 213 chương trình (chiếm 25%) tại các HEAD khu vực miền Trung và số lượng chương trình tại các HEAD miền Nam là 364 chương trình (chiếm 43%) đào tạo tới 75.358 người.

Những HEAD xuất sắc nhất trong hoạt động đào tạo LXAT tháng 6/2020 và Quý II/2020 18003-huong-dan-ngoi-tren-xe-may-an-toan.jpg

HEAD Thu Thủy hướng dẫn ngồi trên xe máy an toàn

Tại khu vực phía Bắc, HEAD Thu Thủy #1 tại Nam Định là HEAD có hoạt động LXAT tích cực nhất quý II, ghi nhận tổ chức 8 chương trình cho 1.507 người. Tại miền Trung, HEAD Cotimex thuộc tỉnh Quảng Nam đã nhất quý với 13 chương trình đào tạo cho 5.463 học sinh các cấp và người dân địa phương. Và tại khu vực phía Nam, xuất sắc nhất quý là HEAD Huỳnh Thành #1 thuộc tỉnh Bến Tre khi triển khai 10 chương trình cho 3.134 khách hàng và học sinh các cấp.

Ba hệ thống HEAD trên đây cũng chính là 3 hệ thống HEAD đã giành kết quả xuất sắc nhất tháng 6 trong hoạt động LXAT trên cả ba miền Bắc – Trung – Nam. Kết quả này đã đặc biệt ghi nhận HEAD Thu Thủy #1 và HEAD Huỳnh Thành #1 lần đầu đạt danh hiệu HEAD xuất sắc nhất trong hoạt động LXAT – ghi nhận bởi HVN.

Danh sách chi tiết các HEAD xuất sắc nhất trong tháng 6/2020 và quý II/2020 trong hoạt động LXAT như sau:

Thời gian

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

Tháng 6/2020

HEAD Thu Thủy #1

Nam Định

HEAD Cotimex

Quảng Nam

HEAD Huỳnh Thành #1

Bến Tre

Quý II/2020

HEAD Thu Thủy #1

Nam Định

HEAD Cotimex

Quảng Nam

HEAD Huỳnh Thành #1

Bến Tre

 Trang Nguyễn (forum.autodaily.vn)