10:00  | 

Chi tiết Vespa Sprint Racing Sixties 150cc giá 94,9 triệu đồng

Phiên bản đặc biệt Vespa Sprint Racing Sixties 150cc được cung cấp hai lựa chọn màu Xanh lục cổ điển – màu sơn đặc biệt chỉ có ở phiên bản Racing Sixties - kết hợp tem thể thao vàng thanh lịch, và màu Trắng hiện đại kết hợp tem thể thao màu đỏ năng động và trẻ trung. Xe có giá bán 94,9 triệu đồng.

Chi tiết Vespa Sprint Racing Sixties 150cc giá 94,9 triệu đồng bo-doi-sprint-01.jpg

Chi tiết Vespa Sprint Racing Sixties 150cc giá 94,9 triệu đồng bo-doi-sprint-010.jpg

Chi tiết Vespa Sprint Racing Sixties 150cc giá 94,9 triệu đồng bo-doi-sprint-04.jpg

Chi tiết Vespa Sprint Racing Sixties 150cc giá 94,9 triệu đồng bo-doi-sprint-013.jpg

Chi tiết Vespa Sprint Racing Sixties 150cc giá 94,9 triệu đồng sprint-do-trang-027.jpg

Chi tiết Vespa Sprint Racing Sixties 150cc giá 94,9 triệu đồng sprint-do-trang-024.jpg

Chi tiết Vespa Sprint Racing Sixties 150cc giá 94,9 triệu đồng sprint-do-trang-028.jpg

Chi tiết Vespa Sprint Racing Sixties 150cc giá 94,9 triệu đồng sprint-do-trang-019.jpg

Chi tiết Vespa Sprint Racing Sixties 150cc giá 94,9 triệu đồng sprint-do-trang-017.jpg

Chi tiết Vespa Sprint Racing Sixties 150cc giá 94,9 triệu đồng sprint-do-trang-016.jpg

Chi tiết Vespa Sprint Racing Sixties 150cc giá 94,9 triệu đồng sprint-do-trang-015.jpg

Chi tiết Vespa Sprint Racing Sixties 150cc giá 94,9 triệu đồng sprint-do-trang-013.jpg

Chi tiết Vespa Sprint Racing Sixties 150cc giá 94,9 triệu đồng sprint-do-trang-011.jpg

Chi tiết Vespa Sprint Racing Sixties 150cc giá 94,9 triệu đồng sprint-do-trang-08.jpg

Chi tiết Vespa Sprint Racing Sixties 150cc giá 94,9 triệu đồng sprint-do-trang-09.jpg

Chi tiết Vespa Sprint Racing Sixties 150cc giá 94,9 triệu đồng sprint-xanh-vang-02.jpg

Chi tiết Vespa Sprint Racing Sixties 150cc giá 94,9 triệu đồng sprint-xanh-vang-05.jpg

Chi tiết Vespa Sprint Racing Sixties 150cc giá 94,9 triệu đồng sprint-xanh-vang-07.jpg

Chi tiết Vespa Sprint Racing Sixties 150cc giá 94,9 triệu đồng sprint-xanh-vang-09.jpg

Chi tiết Vespa Sprint Racing Sixties 150cc giá 94,9 triệu đồng sprint-xanh-vang-010.jpg

Chi tiết Vespa Sprint Racing Sixties 150cc giá 94,9 triệu đồng sprint-xanh-vang-011.jpg

Chi tiết Vespa Sprint Racing Sixties 150cc giá 94,9 triệu đồng sprint-xanh-vang-013.jpg

Chi tiết Vespa Sprint Racing Sixties 150cc giá 94,9 triệu đồng sprint-xanh-vang-017.jpg

Chi tiết Vespa Sprint Racing Sixties 150cc giá 94,9 triệu đồng sprint-xanh-vang-016.jpg

Chi tiết Vespa Sprint Racing Sixties 150cc giá 94,9 triệu đồng sprint-xanh-vang-020.jpg

Chi tiết Vespa Sprint Racing Sixties 150cc giá 94,9 triệu đồng sprint-xanh-vang-019.jpg

4banhteam (forum.autodaily.vn)

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm