14:38  | 

Kết quả chính thức Chặng 5 VMRC 2020

Chiều nay (24/01/2021), vòng đua chính thức Chặng 2 Giải đua xe Mô tô Việt Nam 2020 (VMRC) đã chính thức diễn ra với 5 hạng mục: NSF 100, Blade 110, MSX 125, Winner 150 và UB 130.

Dưới đây là kết quả của từng hạng mục:

Hạng mục NSF 100

1. Nguyễn Tôn Anh Phú (số đeo 10)

2. Nguyễn Trần Đức Tài (số đeo 12)

3. William Vinh Schulz (số đeo 15)

Kết quả chính thức Chặng 5 VMRC 2020 ket-qua-nsf100.jpg

Kết quả chính thức Chặng 5 VMRC 2020 nsf100-3.jpgNguyễn Tôn Anh Phú (số đeo 10) thể hiện sức mạnh vượt trội ở hạng muc NSF100.

Kết quả chính thức Chặng 5 VMRC 2020 nsf100-2.jpgNguyễn Trần Đức Tài (số đeo 12) cán đích ở vị trí thứ 2. 

Kết quả chính thức Chặng 5 VMRC 2020 nsf100-1.jpgWilliam Vinh Schulz (số đeo 15) lần đầu đứng trên bục podium với vị trí thứ 3.

Hạng mục Blade 110

1. Nguyễn Trần Phương An (số đeo 35)

2. Phan Minh Phụng (số đeo 26)

3. Nguyễn Minh Trí (số đeo 24)

Kết quả chính thức Chặng 5 VMRC 2020 ket-qua-blade-110.jpg

Kết quả chính thức Chặng 5 VMRC 2020 blade-110-3.jpgNguyễn Trần Phương An (số đeo 35) về nhất hạng mục Blade 110.

Kết quả chính thức Chặng 5 VMRC 2020 blade-110-2.jpgPhan Minh Phụng (số đeo 26) về thứ 2 hạng mục Blade 110.

Kết quả chính thức Chặng 5 VMRC 2020 blade-110-4.jpgNguyễn Minh Trí (số đeo 24) cán đích ở vị trí thứ 3 hạng mục Blade 110.

Hạng mục MSX 125

1. Nguyễn Đức Thanh (số đeo 39)

2. Phạm Thanh Bảo (số đeo 44)

3. Lê Hoàng Phi Phụng (số đeo 43)

Kết quả chính thức Chặng 5 VMRC 2020 ket-qua-msx-125.jpg

Kết quả chính thức Chặng 5 VMRC 2020 msx125-1.jpgNguyễn Đức Thanh (số đeo 39) vẫn quá mạnh ở hạng mục MSX 125.

Kết quả chính thức Chặng 5 VMRC 2020 msx-125-1.jpgPhạm Thanh Bảo (số đeo 44) về thứ 2 hạng mục MSX 125.

Kết quả chính thức Chặng 5 VMRC 2020 msx-125-4.jpg Lê Hoàng Phi Phụng (số đeo 43) về thứ 3 hạng mục MSX 125. 

Hạng mục Winner 150

1. Nguyễn Hoàng Đăng Khoa (số đeo 17)

2. Nguyễn Nhật Linh (số đeo 58)

3. Nguyễn Hoàng Tiến (số đeo 56)

Hạng mục UB 130

1. Lê Hùng Hữu Tín (số đeo 11)

2. Lê Phụng (số đeo 13)

3. Nguyễn Anh Tuấn (số đeo 78)

Anh Quân (forum.autodaily.vn)

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm