23:43  | 

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam

Đây là chiếc Mercedes-Benz S-Class W223 đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam thông qua doanh nghiệp tư nhân nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu. Xe được bổ sung gói AMG Line Package, nội thất bọc da màu đỏ đậm chất thể thao.

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-52.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-51.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-50.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-49.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-48.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-41.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-64.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-63.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-46.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-45.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-44.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-43.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-42.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-60.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-59.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-58.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-57.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-56.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-55.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-54.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-53.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-65.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-62.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-61.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-10.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-14.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-13.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-12.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-11.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-5.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-4.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-23.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-22.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-21.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-20.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-19.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-18.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-17.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-16.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-15.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-30.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-3.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-28.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-25.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-24.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-2.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-9.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-8.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-7.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-39.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-38.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-37.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-35.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-34.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-33.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-32.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-31.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-29.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-26.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về Việt Nam mercedes-s500-2021-autodaily-27.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn 

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm