Porsche Panamera GTS 2022 với tuỳ chọn loa giá ngang một chiếc Toyota Vios

Porsche Panamera GTS 2022 với tuỳ chọn loa giá ngang một chiếc Toyota Vios

Thứ hai , 17/06/2024 | 18:21

Chiếc Porsche Panamera GTS 2022 này có giá bán bao gồm các tuỳ chọn bổ sung là 11,9 tỷ đồng, riêng trang bị tuỳ chọn loa cao cấp có giá hơn 500 triệu bằng một chiếc Toyota Vios 1.5E...