10:15  | 

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng

VinFast đã bắt đầu bàn giao những chiếc VF e34 đầu tiên của mình đến tay khách hàng. Hãng xe Việt cũng công bố chi tiết chính sách thuê pin cùng chi phí sạc pin dành cho khách hàng mua xe.

Video đánh giá VinFast VF e34.

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng adt-1824-copy.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng adt-1866-copy.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng 4.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng 5.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng 7.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng 10.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng 12.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng 8.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng 9.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng 33.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng 34.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng 35.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng adt-1819-copy.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng 22.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng 24.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng 23.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng 17.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng 20.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng 15.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng 19.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng 18.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng 14.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng 26.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng 27.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng 30.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng 25.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng 29.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng 28.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng 32.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng 13.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng 36.jpg

Ảnh chi tiết VinFast VF e34 vừa được bàn giao đến tay khách hàng adt-1346-copy.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn 

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm