1.700 xe lập kỷ lục xếp hình bản đồ Việt Nam; VinFast VF8 lần đầu xuất hiện trước công chúng

1.700 xe lập kỷ lục xếp hình bản đồ Việt Nam; VinFast VF8 lần đầu xuất hiện trước công chúng.

4banhteam (forum.autodaily.vn)