BMW X5 2020 40i - Cần số pha lê đấu Mercedes GLE, Lexus RX

BMW X5 2020 40i - Cần số pha lê đấu Mercedes GLE, Lexus RX

Thứ năm , 18/05/2024 | 19:57

Cùng khám phá BMW X5 2020 phiên bản 40i với cần số pha lê giá 4,2 tỷ đồng, đấu Mercedes GLE và Lexus RX.