Lái thử, đánh giá Mitsubishi Xforce - Chạy chắc, mượt... nhưng treo sau hơi cứng!

Lái thử, đánh giá Mitsubishi Xforce - Chạy chắc, mượt... nhưng treo sau hơi cứng!

Thứ tư , 20/05/2024 | 15:28

Lái thử, đánh giá Mitsubishi Xforce - Chạy chắc, mượt... nhưng treo sau hơi cứng!