Thử hệ thống kiểm soát hành trình trên Ford Ranger

Thử hệ thống kiểm soát hành trình trên Ford Ranger

Thứ tư , 18/06/2019 | 04:06

Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động Adaptive Cruiser Control trên Ford Ranger có khả năng cảnh báo và tự động giảm tốc khi khoảng cách với xe phía trước nhỏ hơn cho...