Xem trước thiết kế bán tải hạng sang Lexus có thể được ra mắt

Xem trước thiết kế bán tải hạng sang Lexus có thể được ra mắt

Thứ năm , 03/12/2023 | 11:41

Mẫu bán tải hạng sang hoàn toàn mới của Lexus sẽ không được phát triển dựa trên bất kỳ mẫu bán tải Toyota hiện có nào.