Honda khởi động Sân chơi “Ý tưởng Trẻ thơ” 2019

Honda khởi động Sân chơi “Ý tưởng Trẻ thơ” 2019

Thứ tư , 27/03/2023 | 07:48

Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phát động Sân chơi “Ý tưởng Trẻ thơ” năm 2019 với chủ đề “Cùng Honda cho một cuộc sống tốt đẹp hơn gắn liền với việc bảo vệ...