BMW X7 2023 giá từ 6,3 tỷ đồng, có xứng đáng với số tiền bỏ ra?

BMW X7 2023 giá từ 6,3 tỷ đồng, có xứng đáng với số tiền bỏ ra?

Thứ bảy , 16/04/2024 | 08:06

BMW X7 2023 giá từ 6,3 tỷ đồng, có xứng đáng với số tiền bỏ ra?