BMW 740e vs. Lexus LS 500 vs. Genesis G90 3.3T vs. Lincoln Continental 3.0: Bộ tứ so tài (P1)

BMW 740e vs. Lexus LS 500 vs. Genesis G90 3.3T vs. Lincoln Continental 3.0: Bộ tứ so tài (P1)

Thứ sáu , 25/02/2020 | 15:38

BMW 740e, Lexus LS 500, Genesis G90 3.3T và Lincoln Continental 3.0, cái tên nào đại diện cho những tinh hoa đến từ bốn cường quốc công nghiệp ôtô có đủ khả năng để truất ngôi “kẻ thống trị”...