BMW 740e vs. Lexus LS 500 vs. Genesis G90 3.3T vs. Lincoln Continental 3.0: Bộ tứ so tài (P2)

BMW 740e vs. Lexus LS 500 vs. Genesis G90 3.3T vs. Lincoln Continental 3.0: Bộ tứ so tài (P2)

Thứ bảy , 06/04/2020 | 06:31

Ở kỳ trước, chúng tôi đã mang đến cho độc giả những so sánh về khả năng vận hành của bốn chiếc xe. Kỳ này sẽ tiếp tục với các trải nghiệm tính năng mà bộ tứ đem...