Người dùng VinFast VF 9 sau 1 tháng sử dụng: Mua xe qua bản vẽ nhưng điểm hài lòng 9/10

Người dùng VinFast VF 9 sau 1 tháng sử dụng: Mua xe qua bản vẽ nhưng điểm hài lòng 9/10

Chủ nhật , 04/06/2023 | 14:05

Người dùng VinFast VF 9 sau 1 tháng sử dụng: Mua xe qua bản vẽ nhưng điểm hài lòng 9/10!